Under hela sin verksamhet har Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö betraktat som en självklarhet att Lallukka konstnärshem är till för meriterade konstnärer. För att värna om donatorernas tanke om en fristad vägs även sociala aspekter in när likvärdiga ansökande står mot varandra. Många av invånarna har makar som också är betydande konstnärer.

Boendeansökan kan formuleras fritt. För att ansöka behövs två saker: en meritförteckning och en motivering på en sida till varför du anser att du bör få en bostad i Lallukka. Det lönar sig att ange om du skulle flytta in ensam, med din make eller maka eller med din familj. Därutöver kan du ange hurdan och hur stor lägenhet du skulle behöva. Om du vill kan du bifoga exempel på ditt konstnärliga arbete.

Idag är utrymmesfördelningen följande:

  • bildkonstnärer, ca 2 600 m², 26 ateljéer och bostäder
  • scenkonstnärer, ca 1 000 m², 16 bostäder
  • tonkonstnärer, ca 1 000 m², 14 bostäder
  • sammanlagt 56 lägenheter för konstnärer

Ansökningar ställs till Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö och skickas per brev till adressen Apollogatan 13, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ”bostadsansökan”. Ansökan kan också skickas via e-post: saatio(a)lallukkasaatio.net. Anmälningar och frågor: ombudsman Timo Turja, 050 3644 911; saatio(a)lallukkasaatio.net

Lallukka Konstnärshems konstnärer från 1933 till idag

error: Content is protected !!